Foto van dirigent

Una Cintina is muzikaal directeur in de R.K. parochie Matthias - Laurentius te Alkmaar. Ook is zij (concert)organist en naast Cantate Domino dirigent van verschillende koren, o.a. Cantamus uit Hoofddorp en kamerkoor Canticum Novum uit Alkmaar.

 

Geboren in Letland in een zeer muzikale familie, begon zij haar muzikale opleiding met piano. Vervolgens studeerde zij koorzang en kerkmuziek aan de koorschool van de Dom in Riga. Aan de Letse Muziekacademie is zij afgestudeerd in koordirectie bij Sigvards Kļava (dirigent Lets Radiokoor) en orgel bij Prof. Tālivaldis Deksnis. Aan het conservatorium van Amsterdam heeft zij haar tweede master diploma orgel gehaald bij Jacques van Oortmerssen. Ook heeft zij deelgenomen aan zomeracademies en cursussen bij o.a. Ludger Lohman, Olivier Latry, Ton Koopman, Hans Fagius en Louis Robilliard.

Haar concertrepertoire bestrijkt de middeleeuwse muziek tot de muziek van de 21ste eeuw. Una promoot actief de Letse orgel - en koormuziek en heeft bijzondere affiniteit met de Duits romantische stijl en muziek van de 20ste en 21ste eeuw.

Una Cintina is muzikaal directeur in de R.K. parochie Matthias - Laurentius te Alkmaar. Ook is zij (concert)organist en naast Cantate Domino dirigent van verschillende koren, o.a. Cantamus uit Hoofddorp en kamerkoor Canticum Novum uit Alkmaar.