Op 16 september 1918, na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog, is ons koor onder de naam van "Zingt den Heere" opgericht met als dirigent de heer T.H. Polman. Bij aanvang telde het koor 34 leden. Momenteel schommelt het ledental rond de 40.
Gedurende de afgelopen 98 jaar zijn er diverse dirigenten aan het koor verbonden geweest: N.J. Rook, Jac. Smit, Hans Boelee, Joh. van den Broek, W. Jansen, Aad van Vliet, Bas Siereveld, Wim de Ru, Jan Stulp, Piet Jasperse en Cor van den Wijngaard. Op dit moment dirigeert Una Cintina het koor.

In 1989 werd de naam van het koor veranderd in "Cantate Domino". Het wordt een gemengd onafhankelijk koor voor iedereen die graag zingt en affiniteit heeft met ons repertoire. We zingen zeer gevarieerd, van muziek uit de 16e eeuw tot moderne muziek, van geestelijke tot wereldlijke muziek, en van korte muziekstukken tot een complete mis of oratorium.

In het najaar geven we altijd ons jaarlijkse concert in de Dorpskerk. Het ene jaar is dat een kleiner concert met alleen piano- of orgelbegeleiding, het andere jaar is dat een groot concert met orkestbegeleiding. Daarnaast treden we regelmatig op met andere koren of op andere locaties zoals verzorgingshuis Emmaus.

Werken die in het verleden zijn uitgevoerd zijn o.a. :

 • 1968 Die Jahreszeite
 • 1978 Het Paulus oratorium
 • 1982 en 1991 De Johannes Passion
 • 1990 Krönungsmesse
 • 1995 Tsjechische mis van Jan Jacub Ryba
 • 2007 Mis van Gretchanimoff
 • 2010 Petite Messe Solennelle van Rossini
 • 2012 Die Schöpfung van Haydn
 • 2013 Cantate Domino zingt Cantate Domino
 • 2014 Diverse geestelijke liederen
 • 2015 Carmina Burana van Carl Orff
 • 2018 Petite Messe Solennelle van Rossini

Het koor oefent éénmaal per week op maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur in "Ons Huis" aan het Kosterpad in Zoeterwoude - Dorp.

Onze vereniging verwelkomt nieuwe leden. Komt u gerust eens langs op onze repetitie avond of neem contact op met de voorzitter of secretaris.

De contributie bedraagt € 18,50 per maand inclusief een consumptie in de pauze.

Het rekening nummer van de vereniging is NL08 RABO 0375 3623 63.