op de website van gemengde zangvereniging Cantate Domino

Cantate Domino is opgericht in 1918 en heeft in 2018 haar 100 jarig jubileum gevierd met o.a. de uitvoering van de Petite Messe Solennelle van Rossini.

Het koor telt momenteel ongeveer 35 leden en staat onder de bezielende leiding van Una Cintina. Al jaren brengen wij een gevarieerd programma van Bach tot Britten tot Lloyd Webber.

De muziek, a-capella, of begeleid door orkest, vleugel of orgel wordt ten gehore gebracht in de met een prachtige akoestiek gezegende Dorpskerk in Zoeterwoude-Dorp.